Cấu tạo cửa kính bản lề sàn

Cấu tạo các bộ phận chi tiết cho một bộ cửa kính bản lề sàn đầy đủ