Nhôm xingfa hệ 55

Chi tiết gioăng giúp cách âm cách nhiệt, trong cửa nhôm xingfa hệ 55