Cửa đi nhôm xingfa hệ 55

nhôm xingfa hệ 55 là gì ? Cấu tạo chi tiết cửa đi nhôm xingfa hệ 55 mở quay 4 cánh.