nhôm xingfa hệ 55 là gì

Nhôm Xingfa hệ 55 là gì ? Tổng hợp các thông tin về hệ nhôm 55 xingfa từ BKDOOR.