Cửa nhôm kính hệ 700

Cửa nhôm kính YngHua hệ 700. BKDOOR