cửa nhôm kính hệ 700

Cửa đi mở quay nhôm kính Tungshin hệ 700 – BKDOOR